SPS của nước ngoài kiểu này thì ở hà nội anh em nuôi tốt...

PARASUCO

Active Member
Tuổi
39
SPS của nước ngoài kiểu này thì ở hà nội anh em nuôi tốt, không bao giờ chết được .

Anh em chú ý phút thứ 3 nhé, thế này hoá ra nó ..... đúc bằng nhựa à ? :laughing: Mod nguyet chèn hộ lệnh vào cái link cho nó hiện lên đây nhé .
 
Last edited by a moderator:
Bên trên