Tách đôi cặp

giahao

New Member
Nho các bác chỉ giùm, nhà có một cập cu,lúc đầu con trông ko gay nuôi
Gần2 năm mà ko gay nên ghép cùng với con may khi ghép
Dc thời gian thì nó gay và gù nhiều bây giờ muôn tách
Ra ma con trống vẫn gay bình thường, ai biet chỉ e với
 

MisterMQ

Member
Tuổi
29
a cứ tách khoảng 1 tuần là gáy lại như thường, vì lẽ là xa mái là nó gọi thôi, thời gian đầu a kè lồng cho nó còn thấy nhau, sau thì tách hẵn ra luôn
 
Bên trên