Thanh viên Mới xin chào cac ac đan mê Gà Tân Châu

Gatretanchau++

New Member
Chào cách AC diễn đàn. Em xin góp vui em gà cùi của em.
Gà nọc mà bị mất em mái còn mình nó hơi bị cô đơn. AC nào có en mái đẹp chia em với cho nó đỡ cô dơn hic. 

huongtrinh

New Member
Tuổi
33
vô cùng cảm ơn vì đây là vấn đề mình đang rất quan tâm. Nếu có thêm thông tin, bạn làm ơn liên hệ với toa
 
Bên trên