TỰ ĐỘNG HÓA THỦY SINH - AQUARIUM AUTOMATION

AQUA8.VN

New Member
Tuổi
28
"Aquarium computers and the automation of a planted tank is a really cool topic. Especially if you like gadgets, like to look at charts, program things to your own presets. You can set things properly, see historical data - from anywhere in the world. Automation makes the maintenance easier and helps with the stability of a beautiful aquarium. Come play with the big boys! See how the automatic setting of temperature, pH, dosing, water hardness, and control of many other parameters are done. Thank you GHL for providing us with the gear presented in this video."

Google Translate:
Việc tự động hóa một bể thủy sinh là một chủ đề thực sự thú vị. Đặc biệt nếu bạn thích các tiện ích, thích xem biểu đồ, hãy lập trình mọi thứ theo cài đặt trước của riêng bạn. Bạn có thể đặt mọi thứ đúng cách, xem dữ liệu lịch sử - từ mọi nơi trên thế giới. Tự động hóa làm cho việc bảo trì dễ dàng hơn và giúp cho sự ổn định cho một bể cá đẹp. Hãy đến chơi với các kỹ sư này! Xem cách cài đặt tự động nhiệt độ, pH, định lượng, độ cứng của nước và kiểm soát nhiều thông số khác được thực hiện như thế nào. Cảm ơn GHL đã cung cấp cho chúng tôi các thiết bị được trình bày trong video này.
 
Bên trên