Vài con chào mào Tây Ninh của Nam.

SaLệHà

Member
Tuổi
45
Có vài con chào mào Tây Ninh của Nam, các anh em nghe thử giọng.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=WdOk3Ssxo00[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=aG2TrvMlTsk[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=fsEch60FUso[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=8v_lXrIowAc[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=WhuMKGKWm_Y[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=OQxNp6_tCgc[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=0PERsixv2L8[/video]
 
Tuổi
36
Có vài con chào mào Tây Ninh của Nam, các anh em nghe thử giọng.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=WdOk3Ssxo00[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=aG2TrvMlTsk[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=fsEch60FUso[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=8v_lXrIowAc[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=WhuMKGKWm_Y[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=OQxNp6_tCgc[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=0PERsixv2L8[/video]
Nay bỏ cu chơi chào mào hả ông anh? Chim giọng tốt quá, tân châu cũng khá chuẩn!
 
Bên trên