Video hướng dẫn huấn luyện vẹt của Michenl

Những bài hướng dẫn huấn luyện của Michenl.
Dưới đây là những video hướng dẫn đào tạo của Michenl, chỉ cần xem video không cần biết tiếng Anh cũng có thể hiểu được 80% nội dung các bài
Mình sẽ ghi chú dần từng mục ở các link nhỏ phía dưới, hoặc mọi người có thể vào link tổng hợp dẫn về face book của chú Tiến Bùi
https://www.facebook.com/groups/YeuVetClub/permalink/1631017260488992/ ( link tổng hợp )
https://www.youtube.com/watch?v=UY_gXAADDxs
https://www.youtube.com/watch?v=YiIslvclSDg
https://www.youtube.com/watch?v=xG7Vx0qkEN0
https://www.youtube.com/watch?v=FoBZ2IGrCbs
https://www.youtube.com/watch?v=BzizrXFm8LQ
https://www.youtube.com/watch?v=eNGOyeLjxhI
https://www.youtube.com/watch?v=0F8Ns0Pw1uw
https://www.youtube.com/watch?v=qhJYyJDoYxA
https://www.youtube.com/watch?v=XhZBLxqD_9A
https://www.youtube.com/watch?v=1L2oJOycn6s
 
Last edited:
Bên trên