Xin mọi người tư vấn giúp

Hứa zhuan sung

New Member
Tuổi
40
Mình mới dùng bể cá, trồng mấy cây ráy thủy sinh một thời gian thì có hiện tượng như có rỉ sắt bám vào lá thành bể và cả sỏi ống trong đó. Có phải cây bị nấm không mọi ngườiIMG_1605946738812_1605951459302.jpgIMG_1605946738812_1605951459302.jpgIMG_1605946748832_1605951456415.jpgIMG_1605946761452_1605950671433.jpgIMG_1605946761452_1605950671433.jpg
 
Bên trên